julcixa

10 tekstów – auto­rem jest jul­ci­xa.

Pragnę abyś mi zaufał,po­kochał i sza­nował mnie...
Bo jes­teś moim życiem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 maja 2010, 20:20

Bo życie pos­mutniało i poszarzało jak od­szedłeś ... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 maja 2010, 16:11

Jes­teśmy zaz­drośni o drugą osobę .Może ona nie zasługu­je na naszą uwagę, szacunek. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 maja 2010, 14:15

Ja­ka głośna jest ta cisza bez ciebie. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 6 maja 2010, 21:12

Gdy­bym mogła się scho­wać w To­bie.Na pew­no nic by mi się nie stało.Bo jes­teś moją ochroną w niebezpieczeństwie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 5 maja 2010, 22:17

Kiedy myśli­my o swo­jej miłość ma­my dreszcze i mo­tyl­ki w brzuchu.Gdy o niej po­myśli­my to od ra­zu nam weselej. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 4 maja 2010, 18:12

Wra­cam do daw­nych lat.
Może tam Cię znajdę?
Szu­kam w głębi serca.
Może tam...? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 maja 2010, 19:55

Dla ludzi jes­teś zwykłym człowiekiem, dla mnie jes­teś wszystkim.
Dla ludzi jes­teś nor­malny, dla mnie jes­teś niezwykły.
Ludzie Cię nie lu­bią ,a ja Cię kocham. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 2 maja 2010, 20:00

Kąpie się w źródle miłości. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 maja 2010, 17:20

Pat­rze się w niebo.
Po co?
Szu­kam tam ciebie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 kwietnia 2010, 15:46

julcixa

julcixa

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność